Berita Terkait


Sumber: Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè

Ngawangun Literasi Bisnis di ISBI Bandung 
Ku Afri Wita, Agus Cahyana

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung salah sahiji paguron luhur anu miboga potènsi anu gedè dina ngahasilkeun wirausaha mandiri dumasar kana kompètensi anu dipibanda ku para mahasiswana. Tilu fakultas anu sakabèhna aya 11 program studi di ISBI Bandung boga minat dina nalungtik atawa nyiptakeun karya seni. Saacan ngalaksanakeun ujian ahir, mahasiswa boga kawajiban pikeun nèmbongkeun hasil karyana dina kontèks ujian mata kuliah studio atawa praktèk anu lianna. Dina kanyataanana, unggal taun loba produk karya anu motèkar ti mahasiswa anu ngandung nilèy èkonomi. Tapi program wirausaha mahasiswa di ISBI Bandung can bisa kalaksanakeun dumasar kana naon nu geus ditataharkeun. Produk -produk motèkar mahasiswa anu bisa diaping deuin tur dimekarkeun deui jadi produk wirausaha remenna mah ukur mandeg jadi dokumèn anu patumpuk. Masih loba mahasiswa anu can boga kasadaran jeung pangaweruh anu cukup pikeun ngajual tur masarkeun hasil karyana, komo deui jadi produk produk wirausaha anu manjang kahareupna. Tina kanyataan èta ahirna ngarojong inkubator bisnis anu dikokolakeun ku LPPM ISBI Bandung gawè bareng jeung The Local Enablers (TLE) pikeun mèrè pangaping ngeunaan bisnis atawa wirausaha.

Katerangan salengkapna nyaèta dina Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè 2835 Edisi 03 s.d. 09 Juni 2021 Hal. 26

Pencarian

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan program Vokasi, Sarjana dan Pascasarjana dibidang Seni dan Budaya.

Jl. Buah Batu No. 212 Bandung 40265
Telp. (022)-7314982, 7315435; Fax. (022) - 7303021
Laman http://www.isbi.ac.id ; Email isbi@isbi.ac.id 

 

Pascasarjana


Fakultas Seni Pertunjukan

 • Seni Tari
 • Seni Karawitan
 • Seni Teater
 • Seni Angklung dan Musik Bambu
 • Seni Tari Sunda

Fakultas Seni Rupa dan Design

 • Seni Rupa Murni
 • Kriya Seni
 • Rias dan Busana

Fakultas Budaya dan Media

 • Antropologi Budaya
 • Film dan Televisi

Lembaga


Unit Pelaksana Teknis

 • UPT Perpustakaan
 • UPT Teknologi Informasi
 • UPT Ajang Gelar dan Busana Pertunjukan
 • UPT Kantor Urusan Internasional

Biro Akademik dan Umum

 • Bag. Akademik dan Kemahasiswaan
  • Subbag. Akademik
  • Subbag. Kemahasiswaan
 • Bag. Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
  • Subbag. Perencanaan
  • Subbag. Kerja sama dan Hubungan Masyarakat
 • Bagian Umum dan Keuangan
  • Subbag. Keuangan
  • Subbag. Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian
  • Subbag. Rumah Tangga dan Barang Milik Negara