Berita Terkait


Sumber: Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè

ICAS FEST
Ngangkat Eksotika Bahari Nusantara

Pandemi covid-19 tidak henteu ngateugan Program Pascasarjana Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung pikeun produktif nyieun kagiatan anu ngoptimalkeun potènsi seni jeung budaya di Indonèsia. Éta hal dibuktikeun ku digelarna International Cultural Arts Space (ICAS) Festival 2021 anu midangkeun jejer "Literacy for Resilience" pada 21-24 September 2021. Éta kagiatan dilaksanakeun sacara daring via Zoom Meeting, sarta disiarkan sacara langsung ngaliwatan Youtube channel Pascasarjana ISBI Bandung.

Katerangan salengkapna nyaèta dina Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè 2856 Edisi 28 Oktober s.d. 03 November 2021 Hal. 26

Pencarian

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan program Vokasi, Sarjana dan Pascasarjana dibidang Seni dan Budaya.

Jl. Buah Batu No. 212 Bandung 40265
Telp. (022)-7314982, 7315435; Fax. (022) - 7303021
Laman http://www.isbi.ac.id ; Email isbi@isbi.ac.id 

 

Pascasarjana


Fakultas Seni Pertunjukan

 • Seni Tari
 • Seni Karawitan
 • Seni Teater
 • Seni Angklung dan Musik Bambu
 • Seni Tari Sunda

Fakultas Seni Rupa dan Design

 • Seni Rupa Murni
 • Kriya Seni
 • Rias dan Busana

Fakultas Budaya dan Media

 • Antropologi Budaya
 • Film dan Televisi

Lembaga


Unit Pelaksana Teknis

 • UPT Perpustakaan
 • UPT Teknologi Informasi
 • UPT Ajang Gelar dan Busana Pertunjukan
 • UPT Kantor Urusan Internasional

Biro Akademik dan Umum

 • Bag. Akademik dan Kemahasiswaan
  • Subbag. Akademik
  • Subbag. Kemahasiswaan
 • Bag. Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
  • Subbag. Perencanaan
  • Subbag. Kerja sama dan Hubungan Masyarakat
 • Bagian Umum dan Keuangan
  • Subbag. Keuangan
  • Subbag. Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian
  • Subbag. Rumah Tangga dan Barang Milik Negara