Logo


Sumber: Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè

ICAS FEST
Ngangkat Eksotika Bahari Nusantara

Pandemi covid-19 tidak henteu ngateugan Program Pascasarjana Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung pikeun produktif nyieun kagiatan anu ngoptimalkeun potènsi seni jeung budaya di Indonèsia. Éta hal dibuktikeun ku digelarna International Cultural Arts Space (ICAS) Festival 2021 anu midangkeun jejer "Literacy for Resilience" pada 21-24 September 2021. Éta kagiatan dilaksanakeun sacara daring via Zoom Meeting, sarta disiarkan sacara langsung ngaliwatan Youtube channel Pascasarjana ISBI Bandung.

Katerangan salengkapna nyaèta dina Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè 2856 Edisi 28 Oktober s.d. 03 November 2021 Hal. 26

ISBI Bandung Alamat, Jl. Buah Batu No. 212 Bandung | Phone: +62 7314982 | Fax: +62 7303021 | e-Mail: isbi@isbi.ac.id