Logo


Sumber: Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè

Festival Budaya Nusantara IV
Prodi Antropologi Budaya ISBI Bandung

Saban taun, Prodi Antropologi Budaya Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung ngalaksanakeun kagiatan Festival Budaya Nusantara (FBN). FBN mimiti dilaksanakeun taun 2017, sarta taun ayeuna jadi FBN anu kaopat, dilaksanakeun tanggal27-28 Oktober 2021. 

Katerangan salengkapna nyaèta dina Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè 2858 Edisi 11 Oktober s.d. 17 November 2021 Hal. 26

ISBI Bandung Alamat, Jl. Buah Batu No. 212 Bandung | Phone: +62 7314982 | Fax: +62 7303021 | e-Mail: isbi@isbi.ac.id