Logo


Sumber: Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè

Pamèran Jejaring Industri ISBI Bandung Midangkeun Potènsi Alumni Jeung Mahasiswa

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung terus metakeun tarèkah sangkan potènsi anu aya di kampusna, pangpangna mahasiswa jeung alumni, bisa mekar sarta kapakè atawa dimangpaatkeun ku pihak industri jeung perusahaan. Salah sahiji carana ku ngayakeun pamèran Jejaring Industri.

Katerangan salengkapna nyaèta dina Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè 2861 Edisi 02 Desember s.d. 08 Desember 2021 Hal. 26

ISBI Bandung Alamat, Jl. Buah Batu No. 212 Bandung | Phone: +62 7314982 | Fax: +62 7303021 | e-Mail: isbi@isbi.ac.id