Logo


Sumber: Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè

Dua Dosèn ISBI Bandung Narima Anugerah Budaya Kota Bandung 2021

ISBI Bandung nyangking deui prèstasi dina skala règional. Dina bulan Nopèmber nu kaliwat, Dr. Lili Suparli, S.Sn., M.Sn. (Kepala Jurusan Seni Karawitan ISBI Bandung) jeung Fathul Anshori, S.Sn., M.Sn. (Dosèn ISBI Bandung) narima Anugerah Budaya Kota Bandung 2021, anu dilaksanakan tanggal 18 Nopèmber 2021 di Hotèl Savoy Homann. 

Katerangan salengkapna nyaèta dina Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè 2862 Edisi 09 Desember s.d. 15 Desember 2021 Hal. 26

ISBI Bandung Alamat, Jl. Buah Batu No. 212 Bandung | Phone: +62 7314982 | Fax: +62 7303021 | e-Mail: isbi@isbi.ac.id