Logo

 
Sumber: Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè

Kakuatan Sagara Dina Panggung Budaya

Dina mangsa langkana pihak nu nèmbongkeun potènsi maritim ka balarèa, enyay-enyay harepan mah, teu welèh aya. Salah sahijina, ku dilaksanakeunana kagiatan Pekan Literasi & Apresiasi Seni Maritim, nu lumangsung di Bandung, 23 nepi ka 28 November 2021. Dina waktu lima poè, saabreg kagiatan nu patali jeung kamaritiman, lumangsung harita. Ti antarana, aya pintonan seni, fotografi, batik, pamèran poster, jeung sajabana. 


Katerangan salengkapna nyaèta dina Majalah Mingguan Basa Sunda Manglè 2862 Edisi 09 Desember s.d. 15 Desember 2021 Kolom Katumbiri Hal. 28

ISBI Bandung Alamat, Jl. Buah Batu No. 212 Bandung | Phone: +62 7314982 | Fax: +62 7303021 | e-Mail: isbi@isbi.ac.id