LogoTugas Akhir Jurusan Tari 2019
Tempat : Gedung Kesenian Sunan Ambu ISBI Bandung

  • Tari Ratu Graeni
  • Caweni Wuta
  • The Perfect Body
  • Tari Wayang Gatot Kaca
  • Asmarandana
  • Sirosis
  • Cora Askara

ISBI Bandung Alamat, Jl. Buah Batu No. 212 Bandung | Phone: +62 7314982 | Fax: +62 7303021 | e-Mail: isbi@isbi.ac.id