Manglé 2944 : Tarékah ISBI Ngarojong Kamandirian Désa Wisata

Manglé 2944 : Tarékah ISBI Ngarojong Kamandirian Désa Wisata

Majalah Manglé Edisi 2944 sudah terbit. Artikel ISBI Bandung berjudul “Tarékah ISBI Ngarojong Kamandirian Désa Wisata” dapat dilihat pada halaman 26.

Selamat membaca!!

#ISBIBandung #Manglé2944 #CentreofCreativityBasedonEmpoweringCulturalZone #KampusMerdeka #MerdekaBelajar

Facebook
YouTube
Instagram