#Senin_Literasi : Ritual Wirid Karinding Dalam Perspektif Fungsi dan Makna di Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung

#Senin_Literasi : Ritual Wirid Karinding Dalam Perspektif Fungsi dan Makna di Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung

#Senin_Literasi kembali untuk meningkatkan Literasi Wargi ISBI semuanya!!

Karinding merupakan sebuah alat musik yang berbentuk seperti lempengan kayu enau atau sebuah bambu yang dibentuk sedemikian rupa dengan cara mengiris bagian tengahnya sehingga bentuknya terlihat menjulur seperti lidah, jika dipukul akan bergetar dan mengeluarkan suara yang khas dari Karinding. Ditengah perkembangan Karinding dengan pengemasan yang lebih modern, terdapat Karinding yang masih difungsikan secara tradisional dengan ciri khas digunakan untuk keperluan ritual komunitas yang dinamakan komunitas Wirid Karinding. Musik Karinding sebagai sebuah musik tradisi yang mana dalam penyajiannya ditujukan agar selalu ingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan cara berdzikir dan bershalawat.

Menarik sekali ya? Baca selangkapnya melalui website perpustakaan.isbi.ac.id

Selamat Membaca, Salam Seni dan Budaya!!

#ISBIBandung #FBMISBIBandung
#AntropologiBudaya #RitualWiridKarinding
#CentreofCreativityBasedonEmpoweringCulturalZone
#KampusMerdeka #MerdekaBelajar

Facebook
YouTube
Instagram